Sprawy Bieżące

PROJEKT - AKADEMIA WSPOMAGANIA

autor Konrad Makowski · 10 lip 2018 o 16:18

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP)
• doradcami metodyczni
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

W ramach projektu do końca 07.2019 r. planujemy przeszkolenie 300 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów (w tym 225 kobiet i 75 mężczyzn) celem zaktualizowania lub poszerzenia ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ przedszkola/ placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego uczestnika projektu w wymiarze 90 godzin, z czego 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe.

Szkolenia stacjonarne (70 godzin szkoleniowych) realizowane będą w formie trzech 3 dniowych zjazdów. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane. Osoby, które ukończyły szkolenia w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli” realizowanym przez ORE kwalifikowane będą do grupy zaawansowanej. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia dotyczyć będą kompetencji kluczowych tj.:
• cyfrowych (TIK),
• matematyczno-przyrodniczych,
• porozumiewania się w językach obcych,
• postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
• umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
Program szkoleń oparty jest o ramowe programy szkoleń opracowane przez ORE.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników.

Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy zaktualizują/podniosą wiedzę oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji szkoły/placówki/przedszkola zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

Całkowita wartość projektu: 3 060 309,99 zł
Kwota dofinansowania: 2 579 229,26 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://akademiawspomagania.pl/letnia-szkola-terminy-zjazdow/

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.