Sprawy Bieżące

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO

autor Anna Pszczoła · 30 wrz 2021 o 11:50

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.  

Szczegółowe informacje znajda Państwo również na stronie:

Starostwa Powiatowego w Lublinie  https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/

oraz Fundacji „OIC Poland”  http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

89c38707 3add 467a 8ae7 a430a833d387
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.