Sprawy Bieżące

RELACJA Z PRZEBIEGU 106. ROCZNICY BITWY POD JASTKOWEM W DNIU 3 SIERPNIA 2021 R.

autor Marcin Abramek · 04 sie 2021 o 15:07

We wtorek 3 sierpnia 2021 r. odbyły się obchody 106. rocznicy Bitwy pod Jastkowem.

Legiony Polskie pod Jastkowem toczyły walkę między 31 lipca, a 3 sierpnia 1915 roku. Z wojskami rosyjskimi starli się wówczas żołnierze I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego oraz wydzielony z III Brygady 4 pułk piechoty ppłk. Bolesława Roi. Była to jedna z największych bitew Legionów. Jednostki polskie od 31 lipca próbowały przełamać pozycje rosyjskie, ale kilkakrotne podejścia nie przynosiły skutku. Ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do opuszczenia umocnień i Legioniści 3 sierpnia 1915 roku wkroczyli do Jastkowa. 4 pułk poniósł olbrzymie straty.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się złożeniem wieńców pod tablicą poświęconą Legionom Józefa Piłsudskiego i generałowi Gustawowi Orlicz -Dreszerowi znajdującą się przed lubelskim Ratuszem. W tym roku w uroczystości udział wzięli m.in.  szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk,  Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, członek zarządu Wojewodztwa Lubelskiego Sebastian Trojak. Wiązanki ponadto złożyły delegacje Miasta Lublin, Gminy Jastków oraz Związku Piłsudczyków Oddział Lublin i Związku Oficerów Rezerwy RP wraz z uczestnikami XIX Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin – Jastków, Związek Piłsudczyków RP oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Po zakończeniu pierwszego punktu obchodów,  zebrani przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono wiązanki i znicze.

Miejscem na trwale związanym z Legionami stała się Dąbrowica, gdzie w 102.Rocznicę Bitwy odsłonięta została tablica upamiętniająca stacjonowanie w dawnym majątku Firlejów, Marszałka Piłsudskiego wraz ze sztabem, podczas bitwy. Dąbrowica już po raz 4 stała się obowiązkowym punktem programu obchodów. Tu właśnie przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i społeczności lokalnej złożyli wiązanki pod tablicą pamiątkową zainstalowaną na  „Domu Spotkań” Caritasu  Archidiecezji Lubelskiej.

Co roku główne uroczystości rocznicowe mają miejsce na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie, gdzie odprawiana jest  Polowa Msza Święta w intencji poległych żołnierzy. Po niej według ceremoniału wojskowego odczytany jest Apel Poległych zakończony Salwą Honorową i złożeniem wieńców. Jak co roku w obchodach wzięła udział licznie zgromadzona społeczność lokalna gminy Jastków jak i przedstawiciele rządu, samorządu, wojska i środowisk kombatanckich.

Ostatni punktem obchodów stanowił przemarsz przy akompaniamencie wojskowej orkiestry dętej do parku przy Urzędzie Gminy Jastków. Zabytkowy pałac i otaczający go park z wiekowymi drzewami „pamietającymi”  czas bitwy, stanowią doskonałe miejsce do kultywowania pamięci o bohaterstwie poległych w boju żołnierzy. To w tym miejscu od 3 lat na tarasie wyremontowanego pałacu wygłaszane są  wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, a po nich występy artystyczne. W tym roku zaprezentowano patriotyczne widowisko poetycko – muzyczne  w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie. Na zakończenie obchodów uczestników wydarzenia w okres między wojenny przeniosła w trakcie swojego koncertu „Kapela Maciejowa”.

Obchody 106 Rocznicy Bitwy pod Jastkowem zostały objęte Patronatem Honorowym Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia

 

Ef65cea4 4765 4cd0 8e08 c55889abe364
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.