Sprawy Bieżące

RELACJA Z XXXII SESJI RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 28 cze 2021 o 10:24

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia udział wzięli przedstawiciele Powiatu Lubelskiego - pan Grzegorz Kozioł Członek Zarządu Powiatu i jednocześnie radny powiatowy oraz pan Tomasz Jabłoński Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, którzy odnieśli się do licznych głosów mieszkańców związanych z realizacją i zgodnością z prawem inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków- Sieprawice - Tomaszowice
w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Sieprawice, Sieprawki i Tomaszowice.

W trakcie głosowania radni przyjęli następujące uchwały:

  1. UCHWAŁA Nr XXXII/241/2021RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
  2. UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Barak, Jastków, Płouszowice Kolonia,  Snopków
  3. UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastków  (ulica Na Wzgórzu)
  4. UCHWAŁA NR XXXII/244/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Płouszowice Kolonia
  5. UCHWAŁA NR XXXII/245/2021 RADY GMINY JASTKÓW w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny
  6. UCHWAŁA NR XXXII/246/2021 RADY GMINY JASTKÓW w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Snopków gm. Jastków
  7. UCHWAŁA NR XXXII/247/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastków na rok szkolny 2021/2022
  8. UCHWAŁA NR XXXII/248/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego
  9. Uchwała Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033
  10. Uchwała Nr XXXII/250/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

 

 

 

022a9c25 9c88 4739 ac9f 8eb09157b2fc
Ecd77dea fced 467e b35b 4bad643c37d3
659b35bc eca1 4371 bf26 5b9e1b9a1935
F6a5fb49 f7a8 43d5 b0fa 2bc352f354c5
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.