Sprawy Bieżące

ROZPOCZĄŁ SIĘ DŁUGO OCZEKIWANY REMONT ODCINKA BYŁEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12 W JASTKOWIE

autor Marcin Abramek · 26 lip 2019 o 09:17

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie rozpoczął inwestycję drogową polegająca na zabezpieczeniu osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowościach Piotrawin i Panieńszczyzna. Zadanie to otrzymało dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przedmiotowa inwestycja zakłada komplekową przebudowę zdegradowanego odcinka drogi, w tym wzmocnienie podłoża i korpusu drogowego, wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni i chodnika na odcinku od skrzyżowania do kapliczki oraz odpowiednie wykończenie drogi wraz z  urządzeniem bezpieczeństwa ruchu. Planowane zakończenie robót to koniec października 2019r.

4fb9ead2 6750 41fa bfc3 8e7808606cbd
5d6e967c 22f6 49f2 8c87 1cb45ef83327
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.