Sprawy Bieżące

ROZPOCZĘŁA SIĘ RENOWACJA CMENTARZA LEGIONISTÓW W JASTKOWIE

autor Robert Stolar · 18 gru 2018 o 15:07

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wzbudziła inicjatywę władz Gminy Jastków skierowaną na rozpoczęcie renowacji Cmentarza Legionistów w Jastkowie. Decyzję  i wstępne przygotowania rozpoczęto już w 2017 r. Dzięki temu Gmina mogła wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Cmentarz Legionistów w Jastkowie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1007 i jego renowacja musiała być oparta o dokumentację projektową uzgodnioną z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i poprzedzona badaniami architektonicznymi. Szacowana wartość  całego zadania oscylowała  wokół wartości ok. 700 tys. zł brutto. Rozmiar rzeczowy i finansowy zadania zdecydował o jego podziale na 2 części, tj.: renowację pomnika, postumentu i tablic z nazwiskami legionistów poległych w bitwie pod Jastkowem (wykonanie 2018 r. za kwotę 228 tys. zł), oraz renowację krzyży, tablic, macewy i kwater ( w kolejnych latach). Cmentarzem na mocy umowy ze Starostą Lubelskim opiekuje się Gmina.

Zawarcie umowy z Ministrem KiDN pozwoliło na uruchomienie procedur i rozpoczęcie robót. Zakres robót budowlano-renowacyjnych obejmuje odnowienie pomnika wraz z jego otoczeniem a co najważniejsze przywrócenie czytelności tablicom pamiątkowym. Wyłoniona w postępowaniu firma budowlana rozpoczęła pracę w dniu 5. 11. 2018 r.  a ich zakończenie przewidziano na 20. 12. 2018 r. – wartość robót – 141,4 tys. zł brutto. Równolegle rozpoczęto prace z zakresu utrzymania zieleni na cmentarzu polegające na wycince niektórych drzew, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych na pozostałych, oraz posadzeniu nowych drzew, krzewinek i róż. Prace te mają na celu odsłonięcie pomnika i cmentarza oraz urządzenie kompozycji roślinnej dopełniającej wizerunek miejsca pamięci. Na dzień 18. 12. 2018 r. prace te zostały wykonane i odebrane a ich wartość wyniosła 17,5 tys. zł brutto.

Wartość całego zadania wynosi 228 020,13 zł brutto w tym udział Ministerstwa KiDN – 167 412,38 zł (73,42 %), udział Gminy Jastków – 60 607,75 zł (26,58 %).

W dniu 11 grudnia w Polskim Radiu Lublin wyemitowano audycję poświęconą renowacji Cmentarza Legionistów w Jastkowie.

Link: https://www.radio.lublin.pl/news/kompleksowy-remont-cmentarza-w-jastkowie

 

C562b17f 2925 4d45 a020 455c6635d65c
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.