Sprawy Bieżące

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ KOLEJNYCH DWÓCH PROJEKTÓW SENIORALNYCH

autor Eliza Pielacha · 01 wrz 2021 o 14:42

Gmina Jastków jest partnerem w realizacji kolejnych projektów. Są to dwa projekty senioralne realizowane wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20:

  • „Równe szanse – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych” w ramach którego utworzony zostanie Dzienny Dom Pomocy „Spotkanie” w Dąbrowicy, świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • „Włączeni – mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności”, dzięki któremu powstanie 16 miejsc przeznaczonych dla okresowego całodobowego pobytu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu lubelskiego.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.