Sprawy Bieżące

RZĄDOWY PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" W GMINIE JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 23 gru 2020 o 10:27

W dniu wczorajszym tj. 22 grudnia Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  porozumienie dotyczące współpracy w sprawie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Więcej informacji o programie na stronie czystepowietrze.gov.pl.

W Gminy Jastków pomoc przy realizacji programu świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie. Pracownicy GOPS posiadają upoważnienia do wydawania niezbędnych zaświadczeń oraz pomagają wypełniać wnioski.

Dane kontaktowe : Sieprawice 24, 21-002 Jastków,

tel. 81 50 22 085

www.gops-jastkow.pl

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.