Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z L SESJI RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 27 lut 2023 o 08:29

W dniu 24 lutego 2023 r. odbyła się L Sesja Rady Gminy. W trakcie posiedzenia podjęte zostały następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR L/394/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVII/205/2021 RADY GMINY JASTKÓW Z DNIA 29 STYCZNIA 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11.02.2021 r., poz. 755)
 2. UCHWAŁA Nr L/395/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 3. UCHWAŁA NR L/396/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
 4. UCHWAŁA NR L/397/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w gminie Jastków
 5. UCHWAŁA NR L/398/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Kolorowa)
 6. UCHWAŁA NR L/399/2023 RADY GMINY JASTKÓW  z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Kresowa)
 7. UCHWAŁA NR L/400/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Legionowa)
 8. UCHWAŁA NR L/401/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Przyjazna)
 9. UCHWAŁA NR L/402/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Pszeniczna)
 10. UCHWAŁA NR L/403/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Szkolna)
 11. UCHWAŁA NR L/404/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Środkowa)
 12. UCHWAŁA NR L/405/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Widokowa)
 13. UCHWAŁA NR L/406/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Wierzbowa)
 14. UCHWAŁA NR L/407/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowica (ul. Zwycięska)
 15. UCHWAŁA NR L/408/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035
 16. UCHWAŁA NR L/409/2023 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.