Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z OBRAD V SESJI RADY GMINY JASTKÓW W DNIU 8 MARCA 2019R.

autor Marcin Abramek · 08 mar 2019 o 15:01

W dniu dzisiejszym tj. 8 marca odbyła się V Sesja Rady Gminy Jastków VIII kadencji. W trakcie obrad przyjęte zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - część III - obszary położone w obrębach geodezyjnych Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica
  2. UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha
  3. UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków
  4. UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastków w 2019 roku"
  5. UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastków
  6. UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019
  7. UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Po zakończonej sesji Rady Gminy odbyła się uroczysta Sesja Sołecka podczas której Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot wraz z Przewodniczącym Rady Gminy panem Markiem Wieczerzakiem wręczyli zaświadczenia o wyborze na sołtysa nowej Radzie Sołeckiej w kadencji 2018 - 2023. Była to też okazja do złożenia podziękowań dla osób, które zakończyły pełnienie funkcji sołtysa. O artystyczną oprawę uroczystości zadbali seniorzy z Klubu Seniora Jastków, którzy zaprezentowali się z nowym humorystycznym przedstawieniem.

 

 

 

0d381513 12e6 4ef8 9f0a f1a63018920d
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.