Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z XXXVI SESJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 30 lis 2021 o 09:24

W dniu 26 listopada odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia radni przyjęli następujące projekty uchwał:

 1. UCHWAŁA NR XXXVI/275/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego
 2. UCHWAŁA NR XXXVI/276/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
 3. UCHWAŁA NR XXXVI/277/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jastków na rok 2021
 4. UCHWAŁA NR XXXVI/278/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jastków na 2022 rok
 5. UCHWAŁA NR XXXVI/279/2021 RADY GMINY JASTKÓW  z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
 6. UCHWAŁA NR XXXVI/280/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jastków oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
 7. UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jastków
 8. UCHWAŁA NR XXXVI/282/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Jastków do realizacji w partnerstwie z Gminą Lublin projektu w ramach konkursu "Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę"
 9. UCHWAŁA NR XXXVI/283/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Jastków pomocy finansowej Gminie Konopnica
 10. UCHWAŁA NR XXXVI/284/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033
 11. UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Jednym z punktów posiedzenia było złożenie oficjalnych życeń i gratulacji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada. Najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od Wójta Gminy oraz Rady Gminy przyjeła pani Eliza Pielacha Kieronik GOPS w Jastkowie.

Po zakończonym posiedzeniu radni udali się do Płouszowic aby wziąć udziału w uroczystości nadania imienia Antoniego Wszelakiego rondu zlokalizowanemu na drodze wojewódzkiej nr 830 w Płouszowicach Kolonii.

072a62d4 1bf8 47e8 beab 1faf263d8010
39ed513d b59e 45b9 bab4 f1a33f5be784
189d0369 54e8 4639 a414 b05b4ceb2fbd
727342bb 3caa 4574 8da5 da545d06e8e4
0a45391a d00d 4ff3 8969 150d05f3f83f
8c1427c4 8509 4b9a 9297 646234cc3dbc
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.