Sprawy Bieżące

SPRAWOZDANIE Z XXXVII SESJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 29 gru 2021 o 13:22

W dniu dzisiejszym (29.12.2021 r.) odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Jastków.  Podczas posiedzenia podjęte zostały następujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego  przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Jastków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

2. UCHWAŁA NR XXXVII/287/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Tomasza S o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników GOPS w Jastkowie zs. w Sieprawicach

3. UCHWAŁA NR XXXVII/288/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

4. UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2022

5. UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2022

6. UCHWAŁA NR XXXVII/291/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

7. UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033

8. UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

9. UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastków na lata 2022 – 2034

10. UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

 

0ddac284 61c8 4ac4 95ef 543bd32f206a
0c720fc0 fa42 4a42 a371 c3c7fd6254aa
F3431321 79b0 4685 9a31 b7a0e65a5588
62239f3e 5824 4faf 921b 9d131144ae82
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.