Sprawy Bieżące

SPROSTOWANIE DO CZERWCOWEGO WYDANIA "GAZETY JASTKOWSKIEJ"

autor Joanna Idzik · 26 cze 2020 o 12:06

Drodzy Mieszkańcy!!!

W czerwcowym wydaniu „Gazety Jastkowskiej” na stronie 25 w tabeli zostały zamieszczone sprzeczne informacje dotyczące przyjmowania/nie przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Snopkowie i Tomaszowicach.

Od 1 czerwca br. odpady ulegające biodegradacji nie są przyjmowane w w/w punktach.

Za pomyłkę przepraszamy.

Referat ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.