Sprawy Bieżące

TOM 4. "Z DZIEJÓW JASTKOWA I OKOLIC. JASTKÓW 1915 W SETNĄ ROCZNICĘ BITWY" CEZARY TARACHA (RED.)

autor Konrad Makowski · 22 lip 2016 o 10:59

O Autorze: Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Opis: Czwarty tom z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozległy się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim teksty napisane przez kilkunastu autorów. Są wśród nich artykuły naukowe i popularne oraz wspomnienia dotyczace osób związanych z walką o niepodległość Polski. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego  pt. "Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy" zorganizowanego na Katolickim Uniewrsytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorami spotkania były instytucje: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Wójt Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy oraz  Fundacja Niepodległości i Stowarzyszenie "Słuchaj Patrz Pomagaj".

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.