Sprawy Bieżące

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU "PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GMINY JASTKÓW"

autor Kinga Popielarczyk · 25 wrz 2019 o 11:06

Gmina Jastków w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków.

W ramach projektu zostaną otwarte dwie placówki wsparcia dziennego: świetlice działające przy Szkole Podstawowej w Jastkowie i Szkole Podstawowej w Płouszowicach. W każdej z nich zostanie zapewnione miejsce dla 17 dzieci w wieku 6-16 lat. Świetlica czynna będzie codziennie (również w ferie i wakacje) w godzinach 14:00-18:00. W ramach zajęć zostaną zorganizowane: zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia matematyczne, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia językowe, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, wsparcie psychologa, imprezy okolicznościowe, zajęcia wyjazdowe (1 raz w miesiącu: kino, teatr, wycieczka), posiłek.

Zajęcia realizowane będą od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. We wrześniu prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu.

Zapisy w Urzędzie Gminy w Jastkowie pok. 30. Szczegółowe informacje pod nr 81 50 22 906.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy w Jastkowie (pokój 30) oraz na stronie internetowej:

https://www.jastkow.pl/placowki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-br-i-mlodziezy-na-terenie-gminy-jastkow-w-projekty-realizowane-w-fundusze-zewnetrzne/placowki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-terenie-gminy-jastkow.htm

6a87e5cd fcca 4789 815c 643e3b4bbd18
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.