Sprawy Bieżące

UWAGA

autor Marcin Abramek · 16 wrz 2021 o 10:13

Drodzy Mieszkańcy!!!

W związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli tzw. PSZOK) w Snopkowie oraz Tomaszowicach informujemy, że każdy mieszkaniec posiadający aktywną deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne otrzyma KARTĘ Z KODEM do ww. punktów.

Karta z kodem będzie uprawniać mieszkańców do skorzystania z PSZOK-u  i pozostawienia w nim odpadów. Wprowadzenie kart pozwoli na szybsze zweryfikowanie mieszkańca, wykorzystanych przez niego limitów oraz posiadania przydomowego kompostownika pod danym adresem.

Od 1 października 2021 roku karta będzie bezwzględnie wymagana w momencie wjazdu do punków PSZOK.

W celu odbioru kart prosimy o kontakt z Sołtysem lub z pracownikiem Urzędu Gminy Jastków, nr tel: 81/502-29-07.

Urząd Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.