Sprawy Bieżące

UWAGA ROLNICY

autor Marcin Abramek · 10 maj 2021 o 08:34

Nadleśnictwo Świdnik zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MRiRW z dn. 31.05.2013 r. (Dz. U 2013 poz. 625), w oparciu o Decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa WOR.7123.8.1.2021 z dn. 12.03.2021 (Załącznik nr. 1) zatwierdzającą plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, a także w oparciu o Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Lubelskiego z dnia 26.04.2021 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Powiecie Lubelskim na terenie Gminy Jastków (Załącznik nr 2), informuje iż w dniach 13-31 maja 2021 roku zostanie przeprowadzony agrolotniczy zabieg ograniczania liczebności populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca w postaci jednorazowego nalotu. Zabieg na łącznej powierzchni 20,94 ha, zostanie wykonany w lasach na terenie Gminy Jastków (mapa pola zabiegowego – załącznik nr 3). Środkiem użytym do zabiegu będzie Mospilan 20SP (substancja czynna: acetamipryd, etykieta preparatu w załączniku nr 4) wraz z adiuwantem IKAR 95EC (etykieta w załączniku nr 5); ocena ryzyka środowiskowego użycia preparatu Mospilan 20SP – załącznik nr 6. Wykonanie powyższego zabiegu zaplanowano w taki sposób, by nie spowodować zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, m.in. poprzez wyznaczenie stref buforowych, dobór odpowiedniego, bezpiecznego środka ochrony roślin, maksymalne skrócenie czasu prowadzenia samego zabiegu oraz dostosowanie pory zabiegu do aktywności pszczół. Z uwagi na 14-dniowy okres karencji po zastosowaniu preparatu Mospilan 20SP oraz uzależnienie daty oprysku od warunków pogodowych, terminu rójki chrabąszczy i stopnia rozwoju liści drzew, zalecamy nie zbierać z terenu pola zabiegowego owoców runa leśnego i ziół do celów spożywczych do 14 czerwca 2021 roku. Zgodnie z informacją zawartą na etykiecie preparatu Mospilan 20SP nie wprowadza się okresu prewencji, tj. okresu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.