Sprawy Bieżące

W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 2 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

autor Marcin Abramek · 02 maj 2018 o 07:53

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku.

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu. W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory biało-czerwone były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

Wytyczne wyglądu oraz sposobu eksponowania flagi narodowej:

  1. Flaga Polski składa się z dwóch równoległych pasów tej samej szerokości ułożonych poziomo (białego i czerwonego).

  2. Stosunek boków flagi w orientacji poziomej wynosi 5:8

  3. W przypadku ekspozycji pionowej pas biały musi znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

  4. Flaga musi być czysta, oraz nie może być pomięta ani postrzępiona.

  5. Flaga nigdy nie powinna dotykać masztu przy podstawie ani podłogi przypadku ekspozycji wewnętrznej.

  6. W przypadku eksponowania większej ilości flag (zgodnie z zasadami heraldyki) pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza. Pozostałe zaś flagi – na przykład unijna –  powinny być eksponowane po lewej stronie flagi biało-czerwonej. Zasada ta ma korzenie w tradycji rycerskiej, zgodnie z którą na tarczy z herbem stroną ważniejszą była część prawa patrząc z punktu trzymającego ją rycerza.

  7. Flaga biało-czerwona powinna być w określonych miejscach eksponowana również z flagą unijną, np. w portach morskich i lotniczych oraz na wszystkich innych granicach Polski, które pełnią jednocześnie funkcję granic Unii Europejskiej. 

  8. W przypadku eksponowania flagi biało-czerwonej w towarzystwie innych drzewce bądź maszty na których są wywieszane powinny mieć tę samą długość oraz mieć identyczne wymiary.

A09bc9b5 cdd2 4c9c 9576 d1059b8aebbc
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.