Sprawy Bieżące

WITAMY W NOWEJ SIEDZIBIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTKOWIE

autor Magdalena Zarzeka Dyrektor GBP w Jastkowie · 09 kwi 2021 o 12:24

Od 1 lutego br. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie znajduje się w nowej siedzibie w Panieńszczyźnie przy ul. Legionistów 1. Po 30 latach pobytu w budynku, którego stan techniczny i funkcjonalność pozostawiały wiele do życzenia, przenieśliśmy się do nowoczesnego miejsca, dostępnego również dla osób o szczególnych potrzebach.

Nowa siedziba jastkowskiej biblioteki powstała dzięki realizacji projektu pn.”Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej lubelskiego obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację” współfinasowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – lider projektu – Gmina Jastków. Inwestycja zakładała przebudowę i modernizację istniejącego budynku tzw. „Agronomówki” na siedzibę m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej. Budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonany został również parking, plac zabaw dla dzieci i zewnętrzna siłownia dla mieszkańców pobliskiego osiedla i okolic.

Wyposażenie i meble biblioteczne zostały zaprojektowane przez projektantkę Annę Bartuzi, zachwyt i słowa uznania czytelników świadczą o dobrze wykonanej pracy pani Anny. W nowej bibliotece jest energetycznie i radośnie. Przygotowane pufy i siedziska zachęcają do niespiesznego wyboru lektury.

Z powody pandemii nie odbyło się zaplanowane uroczyste otwarcie naszej biblioteki, mimo tego biblioteka już  funkcjonuje ( oczywiście w reżimie sanitarnym), zapraszamy zatem do odwiedzin i wypożyczeń.

W imieniu swoim, pracowników ale przede wszystkim czytelników pragnę podziękować władzom naszej gminy: pani  Teresie Kot – Wójtowi Gminy Jastków,  panu Markowi Wieczerzakowi – Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim Radnym, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie rewitalizacji, dostrzegli potrzeby biblioteki i  przeznaczyli na ten cel fundusze gminne.  Dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy w różnoraki sposób dbali, by  nowy budynek sprostał wszelkim potrzebom użytkowników.

„Jak u was ładnie! Chętnie zostałabym tu dłużej!” , „Wreszcie XXI wiek”– to tylko jedne ze zdań, wypowiadanych przez odwiedzających nas osób. Cieszą nas kolejne pochwały i miłe słowa na temat nowej biblioteki. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się sami przekonać, jak wygląda nowa biblioteka.

Ee4236b7 76cf 448c af1b 260c5fda230b
08b68a75 e25f 4f32 ae22 f6aad2850b3d
F993b2f3 9f7b 4eba 923f dfe7ee74fe80
78c267ad 9b1a 49bf 9cf9 05dd5758a117
F7ab40bc 6650 421a ac23 826ec801390b
3da8f684 b535 4534 92d7 b971b7a1c105
128dc0e6 93e2 484e 87d0 f592670e9259
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.