Sprawy Bieżące

WÓJT GMINY JASTKÓW INFORMUJE

autor Ewa Hołod · 29 sie 2016 o 14:04

Wójt Gminy Jastków

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków zostało wywieszone, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa własności atrakcyjnie położonej nieruchomości, oznaczonej nr 67 o pow. 0,2017 ha, w m. Panieńszczyzna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskie o symbolu MN. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej KDP nr 2209L. Dojazd do działki drogą gruntową, prowadzącą od asfaltowej drogi gminne. Działka posiada możliwość podłączenia w istniejące na tym terenie sieci: energetyczną i telefoniczną a w planie inwestycyjnym Gminy Jastków na 2016 r. jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel. 81 502 04 28.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o I przetargu 29 sie 2016 — 49 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.