Sprawy Bieżące

WÓJT GMINY JASTKÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O WYNIKU ROKOWAŃ

autor Ewa Hołod · 15 paź 2016 o 19:55

IB/HE/7145/1/2010.33

Na dzień 6 października 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszone zostały rokowania na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,

- nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).

Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o rokowaniach i wynosiła 740 000,00 złotych.

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak zgłoszeń do rokowań.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.