Sprawy Bieżące

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

autor Michał Słodkowski · 15 lis 2022 o 13:02

W dniach od 4 listopada 2022 r. do 7 listopada 2022 r. przekazano beneficjentom z terenu Gminy Jastków sprzęt komputerowy, pozyskany w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych

z nauką zdalną a także zniwelowanie nierówności istniejących między „gminami popegeerowskimi”, a resztą gmin. W ramach tego programu dzieci i młodzież z rodzin byłych pracowników PPGR otrzymały sprzęt komputerowy.

Dzięki podjętym staraniom gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 33930,00 zł na zakup 9 laptopów, 2 komputerów stacjonarnych. Każdy z zakwalifikowanych i pozytywnie zweryfikowanych beneficjentów otrzymał nowy sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy objęty jest ubezpieczeniem na okres 2 lat.

Podczas rozdania obdarowani byli poproszeni o przestrzeganie procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu

w terminie 2 lat od rozliczenia końcowego projektu i uważnego użytkowania otrzymanego sprzętu.

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19-React EU.

Gratulujemy wszystkim obdarowanym!

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

https://www.jastkow.pl/granty-w-projekty-realizowane-w-fundusze-zewnetrzne/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr.htm

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.