Sprawy Bieżące

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI DLA GMINY JASTKÓW W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ KANALIZACJI.

autor Marcin Abramek · 09 lis 2021 o 10:30

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została tabela zawierająca kwoty środków przeznaczonych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Gmina Jastków otrzymała na w/w cele w sumie 4 791 616 zł. Zgodnie z przedmiotowym zestawieniem przydzielono: 4 435 734 zł na działania dotyczące kanalizacji oraz 355 882 zł  na inwestycje w obszarze wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.