Sprawy Bieżące

XV SESJA RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 30 gru 2019 o 14:24

W dniu dzisiejszym odbyła się XV sesja Rady Gminy Jastków. W trakcie obrad podjęte zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR XV/107/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  2. UCHWAŁA NR XV/108/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia  2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jastków na 2020 rok
  3. UCHWAŁA NR XV/109/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2020
  4. UCHWAŁA NR XV/110/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
  5. UCHWAŁA NR XV/111/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2020
  6. Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
  7. Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019
  8. Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Budżetowej na lata 2020 – 2023
  9. Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Jastków w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020

 

119fc6e4 f8da 40d5 a1fc 2ddd3e6ae264
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.