Sprawy Bieżące

XVI SESJA RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 31 sty 2020 o 14:29

W dniu dzisiejszym odbyła się XVI sesja Rady Gminy Jastków. W trakcie obrad podjęte zostały następujące projekty uchwał:

 

 1. UCHWAŁA NR XVI/116/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020  r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków
 2. UCHWAŁA NR XVI/117/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia   31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym ,,Akademia Malucha” w Jastkowie
 3. UCHWAŁA NR XVI/118/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/312/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego ,,Akademia Malucha” w Jastkowie oraz uchwalenia jego statutu
 4. UCHWAŁA NR XVI/119/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jastków na rok szkolny 2019/2020
 5. UCHWAŁA NR XVI/120/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 6. UCHWAŁA NR XVI/121/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 7. UCHWAŁA NR XVI/122/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków
 8. UCHWAŁA NR XVI/123/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 9. UCHWAŁA NR XVI/124/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Jastków pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 10. Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/358/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jastków
 11. UCHWAŁA NR XVI/126/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów stanowiących własność Gminy Jastków
 12. Uchwała Nr XVI/127/2020Rady Gminy Jastków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032
 13.  Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020
724b2b66 12db 4fb7 83c7 ee357e6fff5c
E01bac91 e85a 410e b0bb 8e0d11e31169
A1b75443 9984 4659 87ae 2c2a18bc0e9f
Aa711cc0 5b6e 4c15 b4aa c0e5b08f0df6
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.