Sprawy Bieżące

XVII SESJA RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 28 lut 2020 o 12:34

W dniu dzisiejszym odbyła się XVII sesja Rady Gminy Jastków. W trakcie obrad podjęte zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR XVII/129/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  2. UCHWAŁA NR XVII/130/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA NR XVI/121/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  3. Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Jastków z dnia  28  lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jastków
  4. UCHWAŁA NR XVII/132/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  5. UCHWAŁA NR XVII/133/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastków
  6. UCHWAŁA NR XVII/134/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
  7. Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034
  8. Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020
1bff82b9 d107 4343 907c 17923a1eda25
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.