Sprawy Bieżące

XXIX SESJA RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 26 mar 2021 o 13:54

W dniu dzisiejszym tj.26 marca 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy. Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych na dzisiejszym posiedzeniu:

  1. UCHWAŁA NR XXIX/217/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
  2. UCHWAŁA NR XXIX/218/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka"
  3. UCHWAŁA NR XXIX/219/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica.
  4. UCHWAŁA NR XXIX/220/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Smugi.
  5. UCHWAŁA NR XXIX/221/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Snopków
  6. UCHWAŁA NR XXIX/222/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu usługowego na potrzeby gminnego przedszkola w miejscowości Snopków
  7. UCHWAŁA NR XXIX/223/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jastków  do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jastków i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
  8. UCHWAŁA NR XXIX/224/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastków w 2021 roku"
  9. UCHWAŁA NR XXIX/225/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034
  10. UCHWAŁA NR XXIX/226/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

 

 

34b2e304 a902 41c6 b1d9 ebd8bc018ad2
D76dd902 09fc 4c9d 97e9 6ba70e999710
3bbb63be b64d 4a0a 9c94 e6a0db7d4fcc
E307cf9a 2126 4340 9654 7e5f6087052a
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.