Sprawy Bieżące

XXVI SESJA RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 29 gru 2020 o 13:02

UCHWAŁA NR XXVI/195/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

UCHWAŁA NR XXVI/196/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVI/197/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jastków na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVI/198/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Jastków na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXVI/199/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA NR XXVI/200/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032

UCHWAŁA NR XXVI/201/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

UCHWAŁA NR XXVI/202/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2033

UCHWAŁA NR XXVI/203/2020 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

E39e965e 17dc 4062 ac5c 730f0552fe93
85f2984a 59b6 48a0 b55b 0e49cee0a41a
Bfd39088 bd27 4cec bca5 933c7adb11f5
9ecb4861 e85f 465d a058 566be7e75e00
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.