Sprawy Bieżące

XXVII SESJA RADY GMINY

autor Marcin Abramek · 29 sty 2021 o 14:13

W dniu dzisiejszym tj. 29 stycznia 2021 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia podjęte zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR XXVII/204/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  2. UCHWAŁA NR XXVII/205/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastków.
  3. UCHWAŁA NR XXVII/206/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  4. UCHWAŁA NR XXVII/207/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jastków
  5. UCHWAŁA  NR XXVII/208/2021 RADY  GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
  6. UCHWAŁA NR XXVII/209/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia  2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jastków na rok 2021
  7. UCHWAŁA Nr XXVII/2010/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastków do Lokalnej Organizacji Turystycznej  Metropolia Lublin
  8. UCHWAŁA NR XXVII/2011/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021  r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
  9. UCHWAŁA NR XXVII/2012/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2033
  10. UCHWAŁA NR XXVII/2013/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
99709882 e078 4745 987d f4aa9d9d8490
00d6147c 71da 41cf 94f8 cdeb793b5558
7ca4767b d461 47ef a490 2364039e2b55
Ef3e9fab dcc1 409c b56a 47463054f77c
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.