Sprawy Bieżące

XXXI SESJA RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 28 maj 2021 o 13:47

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia Rada Gminy przyjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jastków
  2. Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jastków z wykonania budżetu za 2020 r.
  3. Uchwała Nr XXXI/234/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  4. Uchwała Nr  XXXI/235/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie pomocy udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lubelskiemu
  5. Uchwałą Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Jastków  z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
  6. Uchwała Nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033
  7. Uchwała Nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021
  8. UCHWAŁA NR XXX/239/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 maja 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (REASUMPCJA)
  9. UCHWAŁA NR XXXI/240/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 28 maja  2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (REASUMPCJA)

Dzisiejsze posiedzenie było jednym z najważniejszych w ciągu roku kalendarzowego. Rada udzieliła Wójtowi Gminy Jastków wotum zaufania i udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Wśród uchwał podejmowanych na sesji znalazła się m.in. uchwała dotycząca pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. Tyczy się ona przekazania środków na potrzeby nowo powstałego Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy. W imieniu dzieci oraz pracowników serdeczne podziękowania dla pani Wójt złożyła Dyrektor Domu Dziecka Małgorzata Białogrzywy. Gorące podziękowania otrzymał także pan Zenon Rachańczyk – Sołtys i Radny z Dąbrowicy za zaangażowanie i pomoc okazałą przy tworzeniu tej placówki.

9db043b0 614a 413b 82f6 bb54805ac2e9
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.