Sprawy Bieżące

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "POWRÓT DO AKTYWNOŚCI"

autor Konrad Makowski · 30 sty 2019 o 15:17

Zapraszamy do udziału w projekcie "Powrót do aktywności" w ramach RPO WL 2014-2020; działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

2d5aee1f 28a3 4242 9bfc 025d90e1a395
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.