Sprawy Bieżące

„ZDALNA SZKOŁA +" - KOLEJNE LAPTOPY DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY JASTKÓW

autor Mateusz Błaszczak · 21 maj 2020 o 12:26

Gmina Jastków uzyskała dofinansowanie w wysokości 93 295,50 zł w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Przekazane środki umożliwią zakup 41 laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami. Sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie ekonomicznym, którzy  obecnie nie posiadają dostępu do komputerów. Uczniowie, którzy otrzymają laptopy będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty jak również będą na bieżąco uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie przez nauczycieli, czy korzystać z platform edukacyjnych. Zakupiony sprzęt umożliwi realizację podstawy programowej oraz wyrówna szanse w dostępie do edukacji uczniom z terenu gminy. Na chwilę obecną zamówienie na komputery jest w trakcie realizacji.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.