Sprawy Bieżące

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WYSOKIE

autor Marcin Abramek · 13 wrz 2021 o 12:55

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Wysokie zaprasza mieszkańców wsi WYSOKIE na ZEBRANIE WIEJSKIE

23 września 2021 r. (czwartek) do świetlicy w Sługocinie na godzinę:

I termin - 18.30

II termin – 19.00

Zebranie dotyczyć będzie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok i innych ważnych spraw

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.