Sprawy Bieżące

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO 21 WRZEŚNIA 2018 R.

autor Andrzej Krak · 13 wrz 2018 o 15:27

Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, będą przyjmowane do 21 września 2018r. w Urzędzie Gminy Jastków w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30 lub przez zwykłą pocztę. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą zwykłą za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy Jastków, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.


Informacje: Andrzej Krak

Sekretarz Gminy

pokój nr 18b, tel. 81 50-20-141; 608048955


Do pobrania:

https://lublin.kbw.gov.pl/pliki/1535699448_Komunikat_Komisarzy_Wyborczych_z_30_sierpnia_2018_r.pdf

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.