Sprawy Bieżące

ZGROMADZENIE REGIONALNE ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY W GMINIE JASTKÓW.

autor Michał Słodkowski · 07 wrz 2022 o 10:21

6 września br. gościliśmy wójtów, burmistrzów i prezydentów reprezentujących samorządy zrzeszone w Związku Gmin Lubelszczyzny. Posiedzenia Związku są organizowane w różnych gminach, aby przy okazji statutowej działalności związku poznawać się wzajemnie i mieć możliwość zaprezentowania osiągnięć i problemów swojej gminy.

W programie posiedzenia, obok bloku statutowego dotyczącego przyjęcia przez Zgromadzenie sprawozdań i podjęcia bieżących uchwał, przedstawione zostały Programy:

Banku Ochrony Środowiska - prezentacja Pani Anna Nikodemska-Minota, menadżer BOŚ

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie- prezentacja Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prezes Zarządu. Prezentowane programy nakierowane są na współpracę z samorządem lokalnym a skierowane do mieszkańców jako adresatów tych programów.

Zaprezentowane przez wójta naszej gminy Teresę Kot zrealizowane i bieżące inwestycje znalazły uznanie w oczach zgromadzonych. Podkreślano dbałość władz o zrównoważony rozwój oraz o przywrócenie piękna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Panieńszczyźnie -siedziby naszej gminy.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.