Sprawy Bieżące

ZMIANA ZARZĄDCY DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12 LUBLIN - WARSZAWA

autor Marcin Zarzeka · 06 lut 2017 o 15:55

W związku z częstymi pytaniami w sprawie zarządcy dawnej drogi krajowej nr 12 tzw. „Warszawskiej”, informujemy, że odcinek Lublin – Kurów biegnący przez teren Gminy Jastków stał się drogą powiatową Nr 2420L Lublin – Bogucin. W związku z powyższym zarządcą przedmiotowego odcinka jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce tel. (81) 516-28-84.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.