NABÓR NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA

autor Kinga Popielarczyk · 11 paź 2019 o 10:17

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

 

Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie 11 paź 2019 — 546 KB
  2. Klauzula informacyjna 30 wrz 2019 — 136 KB
  3. Oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych 30 wrz 2019 — 113 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.