Sprawy Bieżące

!!! APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY !!!

autor Katarzyna Juszczak · 11 cze 2019 o 12:09

Z powodu długotrwałej suszy oraz drastycznego obniżenia poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, wystąpił bardzo duży deficyt wody na ujęciach wodnych.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj. podlewania upraw, ogródków i trawników, napełniania basenów, mycia pojazdów mechanicznych, itp. w godzinach zwiększonego poboru tj: od 6:00 do 9:00 oraz od 16:00 do 23:00

W przypadku dalszego pogłębiania się deficytu wody na ujęciach, będziemy zmuszeni wprowadzić zakaz używania wody do innych celów niż konsumpcyjne pod rygorem zastosowania sankcji administracyjnych.

Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie racjonowania wody i okresowego wstrzymania dostawy wody.

Wójt Gminy Jastków

Teresa Kot

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.