Sprawy Bieżące

APEL O POMOC

autor GOPS Jastków · 05 paź 2017 o 10:20

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową i finansową dla rodziny z gminy Jastków, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Kilka lat temu w wypadku zginął ojciec rodziny, pozostała matka z pięciorgiem dzieci. Obecnie samotnie wychowuje troje dzieci i potrzebuje wsparcia finansowego. Rodzina mieszka w udostępnionym przez rodzinę drewnianym domu. Zajmuje jedno kilkunastometrowe pomieszczenie. W budynku nie ma łazienki, a także toalety. Dzieci nie mają miejsca do nauki i odpoczynku. Mimo trudnej sytuacji materialnej kobieta rozpoczęła starania o budowę własnego domu. Z pomocą ludzi dobrej woli i wsparcia instytucji uzyskała pozwolenie na budowę, wykonała fundament pod budowę domu. Aby prace mogły się rozpocząć potrzebne są materiały budowlane, instalacyjne, wykończeniowe. Jeżeli jesteście Państwo w stanie wesprzeć rodzinę w realizacji jej planów, gorąco prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem pomocy społecznej. Mamy głęboką nadzieję, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony a okazana pomoc umożliwi rodzinie godne warunki życia.   

 

Wpłaty prosimy kierować na numer konta: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

46 8733 0009 0023 0322 3000 0010- pomoc dla rodziny z Gminy Jastków

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie- tel. 81 50 -20-477

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.