Sprawy Bieżące

ASF W POWIATACH LUBELSKIM I ŁĘCZYŃSKIM

autor Katarzyna Juszczak · 30 lip 2019 o 13:14


W dniu 22 lipca 2019 r. Wojewoda Lubelski rozporządzeniem nr 12 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubelskiego i łęczyńskiego ustanowił:

Treść rozporządzenia - http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=49225

 1. Obszar zapowietrzony o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmuje:
 • gminę Niemce w miejscowości Dys, Ciecierzyn, Ludwinów, Baszki, Łagiewniki, Elizówka
 • gminę Wólka w miejscowości Rudnik, Kolonia Pliszczyn.
 1. Obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony) obejmuje:
 • miasto Lublin bez dzielnic: Czuby, Dziesiąta, Węglin, Wrotków
 • w powiecie lubelskim:
 • gminę Niemce: Boduszyn, Dziuchów, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kolonia Bystrzyca, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Pólko, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie,
 • gminę Jastków: Barak, Dębówka, Jastków, Marysin, Natalin, Smugi, Snopków,
 • gminę Wólka: Bystrzyca, Długie, Jakubowice Murowane, Łuszczów Pierwszy, Łysaków, Pliszczyn, Turka, Sobianowice, Świdniczek, Świdnik Duży, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Wólka.
 • w powiecie łęczyńskim:
 • gminę Spiczyn: Jawidz i Charlęż.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw i przywożenia
  do gospodarstwa bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie,
 • organizowania targów, wystaw zwierząt, polowań zbiorowych, odłowów zwierząt.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby,
 • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,
 • niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie,
 • oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych
  i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: Afrykański Pomór Świń. Obszar Zagrożony.

 

Na obszarze zapowietrzonym dodatkowo obowiązuje zakaz:

 • organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
  a także wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na obszarze zapowietrzonym dodatkowo nakazuje się:

 • umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym, umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym i  pozostawianie po zakończeniu pracy
  ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
Załączniki:

 1. Prezentacja dla Rolników 02 sie 2019 — 3,27 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.