Sprawy Bieżące

CZEKAMY NA PAŃSTWA SUGESTIE I POMYSŁY ORAZ POMOC W TWORZENIU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY JASTKÓW NA LATA 2021-2027 R.

autor Mateusz Błaszczak · 09 cze 2021 o 14:24

Szanowni Państwo, w trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jak i rozwój infrastruktury technicznej, społecznej oraz zapewnienie ram dla rozwoju gospodarczego Naszej Gminy na przyszłe lata, zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa i włączenia się do prac nad aktualizacją dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków.

Głównym celem aktualizacji dokumentu jest przygotowanie Gminy do optymalnego wykorzystania szans jakie dają środki unijne oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osiedleńczej gminy.

Kluczową kwestią pozostanie zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy i pozyskanie inwestorów strategicznych zapewniających nowe miejsca pracy.

Link do ankiet: http://ankiety.jastkow.pl

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.