Sprawy Bieżące

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JASTKOWIE ZS. W DĄBROWICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO.

autor GOKiS Jastków · 15 lis 2017 o 12:19

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy ogłasza nabór na wolne stanowisko.

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy
Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice
tel. 81 502-08-27

II. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie w Dąbrowicy

III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury.

Wymiar czasu pracy:1 etat.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Obywatelstwo polskie.

Wymagane wykształcenie z poniższych na poziomie co najmniej licencjat: pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, kształcenie zintegrowane, animacja kulturalna lub doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel.

Zadania wykonywane na stanowisku:

Prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi.

Współpraca z konsultantem merytorycznym.

Dokumentowanie prowadzonych działań.

Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora jednostki.

VI. Wymagane dokumenty

Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny.

Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Oświadczenie potwierdzające zdolność do pracy.

Oświadczenie o niekaralności.

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do dnia 22 listopada 2017r. Przewidywana data zatrudnienia: 1 grudnia 2017 r.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.