Sprawy Bieżące

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JASTKOWIE ZS. W DĄBROWICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - INSTRUKTOR DS. KULTURY

autor GOKiS Jastków · 04 wrz 2017 o 14:23

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Dąbrowica 133

21-008 Tomaszowice

tel. 81 502-08-27

II. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie

                            Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie

zs. w Dąbrowicy

III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury.

IV. Wymiar czasu pracy:1 etat.

V. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wymagane wykształcenie z poniższych na poziomie co najmniej licencjat:  pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, kształcenie zintegrowane, animacja kulturalna lub doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel.

VI. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi.

2. Współpraca z konsultantem merytorycznym.

3. Dokumentowanie prowadzonych działań.

4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

5. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora jednostki.

VII. Wymagane dokumenty

1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny.

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

3. Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie potwierdzające zdolność do pracy.

5. Oświadczenie o niekaralności.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do dnia 08 września 2017r.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.