Sprawy Bieżące

GMINA JASTKÓW OTRZYMAŁA DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. JUŻ NIEBAWEM ROZPOCZNIE SIĘ REMONT DROGI W MOSZENKACH

autor Marcin Abramek · 12 cze 2018 o 15:15

Jest nam miło poinformować, że Gmina Jastków znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. 

Głównym celem  Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

W ramach rządowej dotacji na terenie gminy zostanie wykonane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 429 w m. Mosznenki (obręb Nr 9) oraz działce nr ewid. 469 w m. Moszna- Kolonia (obręb nr 11) na odcinku o długości 2132,5 m”.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.