Sprawy Bieżące

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

autor Katarzyna Juszczak · 05 gru 2018 o 08:43

Szanowni Państwo, informujemy, że obsługa PSZOK ma prawo: 


•    zażądać od osoby dostarczającej odpady komunalne dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jastków za bieżący okres rozliczeniowy. 
•    odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 
•    nie wyjmować odpadów z pojazdu, a jedynie wskać miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić. 

 

Katarzyna Juszczak

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.