Sprawy Bieżące >> Ważne Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W TOMASZOWICACH-KOL

autor Ewa Hołod · 13 lip 2017 o 09:57

 

<el:nasz_znak>IB/HE/7145/1/2010.42</el:nasz_znak>

 

 

 

Wójt Gminy Jastków

podaje do publicznej wiadomości

 

INFORMACJE

O WYNIKU PRZETARGU

 

 

      Na dzień 12 lipca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został drugi nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

    - nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,

    - nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła  915 300,00 złotych.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 7 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia 19.07.2017 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz.1490 )</el:nasz_zna

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.