Sprawy Bieżące

INFORMACJA WÓJTA GMINY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 05 wrz 2018 o 14:34

W nawiązaniu do Listu Intencyjnego podpisanego pomiędzy Gminą Jastków a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o z dnia 18 kwietnia 2017r.  dotyczącego rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Jastków i dokonaniu przez Gminę Jastków spisu mieszkańców wyrażających chęć przyłączenia się do sieci gazowej , Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie przekazuje informację następującej treści:

W odniesieniu do miejscowości Tomaszowice Wieś, Smugi, Barak, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Snopków, Dębówka Kolonia, Jastków, Tomaszowice Kolonia, Marysin, Natalin, Sieprawice oraz Panieńszczyzna, każdy wniosek o przyłączenie się do sieci zostanie rozpatrywany indywidualnie. Natomiast w stosunku do pozostałych miejscowości z terenu gminy Jastków Zakład Gazowniczy w Lublinie wyraża opinię negatywną oznaczającą, że na chwilę obecną nie będą realizowane na ich terenie budowy sieci gazowej.

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Jastków

                                                                                                                                                                        Teresa Kot

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.