Sprawy Bieżące

KOMUNIKAT W SPRAWIE EWENTUALNYCH ZALAŃ, PODTOPIEŃ, PRZERW W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB AWARII WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ PITNĄ

autor Weronika Mielnicka · 27 maj 2019 o 10:30

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na temat ewentualnych zalań, podtopień, przerw w dostawie energii elektrycznej lub awarii wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.