Sprawy Bieżące

KOMUNIKAT

autor Marcin Abramek · 30 lip 2019 o 11:37

KOMUNIKAT DLA

PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW, WARZYW, ZBÓŻ, NASION, GRZYBÓW NA CELE SPOŻYWCZE

 

Podmioty prowadzące produkcje pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 poz. 1252). Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne lub punkty skupu.

Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać pocztą na ww. adres.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.