Sprawy Bieżące

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBLINIE

autor Konrad Makowski · 31 maj 2019 o 10:08

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie przekazuje materiały opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczące postępowania z wodą przeznaczoną do spożycia w sytuacjach wystąpienia powodzi lub podtopienia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 31 maj 2019 — 391 KB
  2. Załącznik nr 2 31 maj 2019 — 82,8 KB
  3. Załącznik nr 3 31 maj 2019 — 145 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.